lørdag 25. mai 2013

Thank you, Hank

I've been down those
furumostiene attme Kilemoen
before
Hank William Minneløp 2013 5K blir arrangert av Luke and the Drifters and his running teammates (skriver feil bare for at de har en egen side meg feilskrevne klubbnavn) -http://home.online.no/~lundstr/.

Et svært vellykket arrangement, på gode løpestier, plenty premiebord og en av de hyggeligste atmosfærene jeg har opplevd løpevice. De klarer til og med å få et overskudd av en startkontingent på kr 150,- hvor overskuddet går til gode formål. I år til Austjord musikkkorps som har mistet støtten fra kommunen.

Jeg anbefaler det noe så inni i furuskauen, om du ikke var med i år!

Jeg er også veldig stolt over at dette er det første løpet med sluttid som min eldste sønn deltok i -og han likte det også.

Ringsport-link: http://www.ringsport.no/index.php/hank-williams-minnelop24/1018-endre-og-kari-vant-hanken-2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar