tirsdag 31. mars 2015

Haren hopper ... og andre mindre originale ordspill ... mellom Ski og Sandvika

I dag var vi alle harer for hverandre. Flotte forhold og folk under Löplabbets Påskeharemaraton. Takk til Geir og medløpere.