søndag 23. oktober 2016

Hytteplanmila 2016 - statestikk gjennom tidene


Kolonnebeskrivelse:
År ...
Startn. - Antall startende *)Med fullførte uten tid
Menn <33m - Antall menn under 33 min
Menn 45minM.Pl. - Hvilke plassering hadde en løper med 45:00 fått av antall menn totalt
Menn 45minM% - Persentil for en 45 min-løper (~antall % løpere foran denne personen)
Kvinner <38 - Antall kvinner under 38 min
Kvinner 48minK.Pl. - Hvilke plassering hadde en løper med 48:00 fått av antall kvinner totalt
Menn 48minK% - Persentil for en 48 min-løper (~antall % løpere foran denne personen)
Andel kvinner - ...