onsdag 1. januar 2014

Lore of Running by Tim Noakes

Lore of Running
My rating: 4 of 5 stars

En stor bok, også i overført betydning. Svært interessant og omfangsrikt innhold.

Allikevel får jeg etterhvert utover i kapitlene en gryende følelse av mr. Noakes rir sine kjepphester for langt. Uten at det nødvendigvis er gale opplysninger, så kan selv disse veldokumenterte påstandene bli tvilsomme.

Jeg kan trekke frem noen punkter som jeg mener at ikke alle "sider av saken" blir like godt belyst:

The Central Governor Theory (CGT) ) - uhyre interessant og nyttig apporach, men den er kanskje ikke helt som Noakes mener? Dette er også diskutert i en god artikkel i magasinet Kondis (des.2013).
Høy-intensitetstrening - en utledning av CGT vil være at mye av treningen bør være i konkurranselignende fart, for å øve guvernøren opp til å tillate større blodmengde til hjertet. Ikke alle trenere er enige i dette.
Running heel to toe - Årsakene til at man bør ha en god del oppbygning i skoen er ikke god nok beskrevet, mener jeg.
Oppbygde sko/Høy "dropp" (10mm) - Med en slags forkjærlighet for Nike og joggeskoens utvikling, feiler Noakes å forklare om det virkelig blir mindre skader av å benytte oppbygde sko under løping.
Stretching - noe jeg ikke er uenig med er en viktig del av treningsprogrammet, men i boka beskrives ikke motstandernes argumenter godt.

View all my reviews