tirsdag 11. september 2012

Motivasjon i smertens tid


Det er ikke til å unngå; gjennomfører man aktiviteter som belaster kroppen vil det før eller siden bety smerte. Men hva du gjør med den smerten, er opp til deg selv. Ref til blogposten om Dalai Lama, så er smerte den fysiske opplevelsen av sanseimpulser, men lidelse er den psykiske tolkningen av disse.

Det er vanlig å diskutere med seg selv for å komme med årsaker til at du senker farten eller stanser, når du er i ferd med å gå tom. Derfor må du sette opp mål på forhånd. Og mål er en ting, men du må også finne ut/meditere over verdien av å gjøre det og oppnå målet. Samtidig vil den bestemmelsen/målsettingen som du gjør på forhånd, trenge næring underveis.- det er ingenting som reduserer verdien av målet ditt mer enn konstant og økende smerte(smokemonkey)
Elementer i det som skjer underveis
  • smerte - hjernen sier i fra
  • trøtthet/leihet/oppgitthet/kjedsomhet 
  • ønske om å gjøre noe annet
  • du tenker at at målene i sammenheng til "visjonen" eller sesongens mål er nådd for lenge siden
Hva er motivasjonen når disse elementene gjør seg gjeldende?

Er det i det hele tatt noe som gjøre at beslutningen kan få næring når det er slitsomt? Kan jeg gjøre noe eller fortelle meg selv noe, eller kanskje få noen andre til å fortelle meg noe som gjøre at jeg allikevel fortsetter.

Det ene "nederlaget" man går på er å gi seg; DNF. Det er bedre enn DNS, men allikevel kjedelig etterpå. Men det er selvfølgelig mange årsaker til at det kan være mer fornuftig å gi seg enn å fortsette. Det andre "nederlaget" er å redusere hastigheten mer enn nødvendig.
- Alle som DNF, angrer kort tid etter
De gangene jeg har gitt meg (DNF) så var dette årsakene:

- Jeg trodde jeg ville få varige mén
- Jeg var ikke tålmodig, noen ventet på meg
- Jeg oppfattet progresjonen dårlig
- det var ca 4 K igjen og det virket nærmest uendelig i den hastigheten jeg beveget meg i
- Jeg oppfattet målet som nesten nådd

Forhåndsfaktorer som gir næring til beslutningen i kampens hete:

- Forberedelser
- Bestemmelsen? Målet?
- Følelsen av mening i målet
- Mental trening
- Erfaring

Man oppnår fra tid til annen bedre tider enn man setter seg fore/antar på forhånd/bekjenner. Men oftere så gir man ikke jernet så mye som man hadde ønsket på forhånd.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar