fredag 8. februar 2013

The Wistløff training method killings charts (1; 4x4)

Hvorfor sky intervalltrening?

Det vi kaller kondisjon eller form er tre eller flere prosesser som går samtidig, men ikke med samme hastighet i utviklingen.

Denne figuren tror jeg beskriver hva "folk" tror er sammenhengen mellom treningsintensitet og "form".
Ved å trene intervall, så vil man ha en mye større effekt på "formen" eller kondisjonen mot hvis man bare
trener i rolig tempo. Denne økte effekten blir større dess "riktigere" man gjennomfører intervallene.

Tid på X-aksen her er ikke ment å være en bestemt periode.
Det kan være måneder, kvartaler, eller "bolker" eller annet.


Og siden all forskning er tidsbegrenset, vil man i mindre grad finne andre begrunnelser enn at: Jorra, intervall er det beste, ja, den eneste veien til snadder-tider.

Men "saken" er den at kroppen består av mer enn Vo2max-evne og lunger og hjerte. Man kan i hvert fall dele inn kroppen i tre, fire nøye sammensatte deler:

  1. Hjerte- og lungesystemet
  2. Muskler
  3. Sener
  4. Utvikling av nye "løpespesifikke blodbaner" / kapillærer
Hvor sammenhengen mellom utvikling og treningsbarhet kanskje er mer lik dette:
Når man etter som et eksempel på 12 perioder kan øke det kardiovaskulære evnen med 10, så kan man kun øke senenes styrke med 1: Differansen mellom faktisk form (si at denne f.eks. er 10) og senenes styrke/smidighet (her 4), er en skade-utsatt-faktor som her er hele 6.

Og dette er bare en liten årsak.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar