tirsdag 17. april 2012

0,0 i smerte - løpers drøm og utopia

Tenk på muligheten til å ha null smerte - smertefri eller kun lettere smerte grunnet positiv utvikling i muskler, sener og ledd.

Pain free måloppnåelse?
Pain free resting
Pain free walking
Pain free running

Det er nærmest utopia å regne for den vanlige aktive løper. Føles kroppen bra, så virker det som det bare er et spørsmål om tid før den økte belastningen igjen vil gi deg not so painfree running.

Hva om alt dette var rett gjennom lange tider:
  • stil
  • progresjon
  • mål
  • kosthold
At man hold seg smertefri/skadefri alltid. Det er utopia. Hvis det funker bra, så skal det presses ytterligere. Det ligger til mennesket -utvikling, mestring, fortius, altius, citius. Flere K i år enn i fjor, raskere neste år enn nå. Alltid videre. Og så crach boom bang. Hvile - ro - bygge på nytt.

Hva om man kunne hoppet over crachet og boomet og banget, og gått rett på hvile - ro - bygge videre. Jeg tror det som skal til må være å være flinkere til å lytte til kroppen. Det er en klisje, men det må til. Hvis du leser gjennom webfora om løping, så er det bemerkelsesverdig mange som løper seg "gjennom" smerte. Det forsøket jeg selv gjør med å treffe bakken lengre frem på foten, så kan jeg ikke gjøre det som jeg pleier, nemlig å løpe med vondt i foten, eller leggen, eller kneet. Jeg må ta det mer med ro. Men gjør jeg det?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar