søndag 17. november 2013

Argumentasjon som får meg til å skjelve

Om lisenssaken til NFIF:

 -Det er god økonomi i samfunnet
Visepresident NFIF

Å bruke argumentasjon om at det generelt er god økonomi i samfunnet gjør at man ser bort fra nettopp de som ikke har mulighet til å delta i arrangementer allerede i dag, fordi det krever utstyr, transport og i mange tilfeller dyre medlemsskap. Og i det hele tatt denne type argumentasjon av typen: jeg vet du har penger, la meg få de, har jeg hørt før og likte det ikke da heller.

-”No team” er den største deltagergruppen i Oslo maraton, friidretten er den eneste idretten du kan delta i uten bindinger i et åpent marked.
Visepresident NFIF

Å se dette skrevet på friidrettens egne websider uten omskriving, viser hvor vanskelig det er å holde seg fra å utnytte makt. Det er liksom noe feil å ikke ha en klubb som du bidrar med penger til. Mange har kun mulighet til å trene under korte tidsperioder i løpet av en uke, om kvelden eller om morgenen, og må gjøre det alene. Så da må det jo være lov å ikke være medlem av en klubb for å delta i et motivasjonshøynende arrangement, hvor man endelig har mulighet å være sammen med andre. De har til nå betalt sin startavgift som alle andre. Fri-idrett ... you get it?!

-Vi skal ivareta eiendomsretten til arrangementene
Visepresident NFIF

Jeg kjenner det knyter seg i meg når jeg leser denne setningen. Siden de har eiendomsretten til alle arrangement på tradisjonell distanse, så skal "free loaderne" betale, og helst så mye at de føler seg nødt til å melde seg inn i noe som gir NFIF enda større makt.

-Jeg er sikker på at vi skal finne gode løsninger, og understreker viktigheten av lojalitet i hele organisasjonen.
Visepresident NFIF

NFIF skal tilføres mer penger, og vi skal finne ut hva vi skal argumentere med i ettertid. Og hvis noen mener noe annet eller klager, så burde de egentlig tie stille og være lojale, for noen vet bedre. Visepresitenten i NFIF anbefalte å ikke utsette innføringen av lisenspengene, selv om mange mente at informasjonen fra styret hadde kommet for sent sent, det var kommet opp som forslag uten høring og at flere i klubbenen mener man nærmer seg en smertegrense.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar